Samozřejmě, že jsme nemohli žáky pozvat do školy, tak jsme ve stanovený den 13. 1. 2021 a čas 8.00 hodin zadání rozeslali každému účastníkovi a spoléhali na jejich férovost při řešení nelehkých úkolů. Času nebylo mnoho, ale zvládli to všichni účastníci. Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 29 žáků z 6. – 9. ročníku. A jak celé soutěžení ve školním kole dopadlo? Myslím, že vyhráli všichni, ale do okresního kola postupují z každé kategorie vždy první tři.

Samozřejmě, že jim budeme držet palce a těšit se na úspěšné řešení úkolů okresního kola ve středu 17. 2. 2021.


Mgr. Libuše Balášová

vyučující zeměpisu