PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti

V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstraňování komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpaduInformace o odpadovém hospodářství za rok 2022


Informace o odpadovém hospodářství za rok 2021Zpracovala: Vladimíra Vybíralová