PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiRozpočet

Plnění rozpočtu 2020

Údaje v grafu jsou pouze informativního charakteru.


MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému.


Vložený obrázek

Monitor obecních rozpočtů na portálu MF ČR - Obec Tršice


MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.DokumentVyvěšeno

Schválený závěrečný účet obce Tršice za rok 2019

26.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 a Vnitřní účetní doklad k RO

25.06.2020

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tršice za rok 2019

[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ]

25.03.2020

Závěrečný účet obce Tršice za rok 2019

[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ] , [ Inventarizační zpráva ]

25.03.2020

Rozpočtové opatření č.1/2020

[ Návrh rozpočtového opatření] , [ Účetní doklad k RO ]

26.02.2020

Schválený rozpočet obce Tršice 2020

[ Rozpočet ] , [ Detailni rozpis rozpočtu 2020 ]

09.01.2020

Rozpočtové opatření č.4/2019

[ Rozpočtové opatření č.4 ] , [ Účetní doklad k RO č.4 ]

06.01.2020

Rozpočtové opatření č.3/2019

[ Rozpočtové opatření č.3 ] , [ Účetní doklad k RO č.3 ]

29.11.2019

Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2020

[ Návrh rozpočtu ] , [ Komentář k návrhu rozpočtu ] , [ Rozpočtový výhled 2021-2023 ]

22.11.2019

Informace o schváleném rozpočtu 2019 a jeho očekávaném plnění

22.11.2019

Rozpočtová opatření č.2/2019

[ Rozpočtová opatření č.2 ] , [ Učetní doklad k RO č.2 ]

24.09.2019

Rozpočtová opatření č.1/2019

[ Rozpočtová opatření č.1 ] , [ Účetní doklad k RO č.1 ]

03.07.2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] ,

[ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ] , [ Inventarizační zpráva]

15.05.2019

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tršice za rok 2018

[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ] ,

[ ZŠ + MŠ Inventarizační zpráva]

15.05.2019

Rozpočtová opatření č.5/2018

[ Rozpočtová opatření č.5 ] , [ Komentář k RO č.5 ] , [ Účetní doklad k RO č.5 ]

15.01.2019

Schválený rozpočet obce Tršice 2019

[ Rozpočet ] , [ Komentář k rozpočtu ] , [ Detailni rozpis rozpočtu 2019 ] ,

[ Rozpočtový výhled 2020-2022 ]

12.01.2019

Rozpočtová opatření č.4/2018

[ Rozpočtová opatření č.4 ] , [ Komentář k RO č.4 ] , [ Účetní doklad k RO č.4 ]

10.01.2019

Informace o schváleném rozpočtu 2018 a jeho očekávaném plnění po RO č.3

10.01.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 2020 až 2022 Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

03.01.2019

Rozpočtové opatření č.3/2018

29.08.2018