PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Rozpočet

Plnění rozpočtu 2023

Údaje v grafu jsou pouze informativního charakteru.


MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému.


Vložený obrázek

Monitor obecních rozpočtů na portálu MF ČR - Obec Tršice


MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.DokumentVyvěšeno

Rozpočtové opatření č. 2/2023 a Vnitřní účetní doklad k RO

24.05.2023

Schválený závěrečný účet obce Tršice za rok 2022

Závěrečný účet ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Inventarizační zpráva ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ]

24.05.2023

Návrh závěrečného účtu obce Tršice za rok 2022

[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Inventarizační zpráva ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ]

12.04.2023

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tršice za rok 2022

[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ] , [ Inventarizační zpráva ]

12.04.2023

Rozpočtové opatření č.1/2023 a Vnitřní účetní doklad k RO

03.02.2023

Rozpočtové opatření č.11/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

30.01.2023

Schválený rozpočet obce Tršice na rok 2023

[ Schválený rozpočet ] , [ Podrobný rozpis rozpočtu ]

06.01.2023

Rozpočtové opatření č.10/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

14.12.2022

Návrh rozpočtu obce Tršice za rok 2023

[ Návrh rozpočtu ] , [ Příloha k rozpočtu ] , [ Komentář k rozpočtu ] , [ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-26 ]

28.11.2022

Informace o plnění rozpočtu obce Tršice v roce 2022

28.11.2022

Rozpočtové opatření č. 9/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

02.11.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

02.11.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

05.10.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

05.10.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

31.08.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

08.07.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

29.06.2022

Schválený závěrečný účet obce Tršice za rok 2021

[ Závěrečný účet ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ], [ Inventarizační zpráva ]

10.06.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

19.04.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

06.04.2022