PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Rozpočet

Plnění rozpočtu 2022

Údaje v grafu jsou pouze informativního charakteru.


MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému.


Vložený obrázek

Monitor obecních rozpočtů na portálu MF ČR - Obec Tršice


MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.DokumentVyvěšeno

Rozpočtové opatření č. 4/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

08.07.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

29.06.2022

Schválený závěrečný účet obce Tršice za rok 2021

[ Závěrečný účet ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ], [ Inventarizační zpráva ]

10.06.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

19.04.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 a Vnitřní účetní doklad k RO

06.04.2022

Návrh závěrečného účtu obce Tršice za rok 2021

[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ], [ Inventarizační zpráva ]

22.03.2022

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tršice za rok 2021

[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ] , [ Inventarizační zpráva ]

22.03.2022

Rozpočtové opatření č. 9/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

28.01.2022

Schválený [ Rozpočet obce Tršice na rok 2022 ] , [ Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2022 ] a [ Rozpočtový výhled na 2023-2025 ]

05.01.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

05.01.2022

Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2022

[ Návrh rozpočtu ] , [ Komentář k návrhu rozpočtu ] , [ Rozpočtový výhled 2023-2025 ]

26.11.2021

Informace o plnění rozpočtu obce Tršice k 31.10. 2021

26.11.2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

09.11.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

04.10.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

31.07.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

15.07.2021

Rozpočtové opatření č.3/2021

Schválené rozpočtové opatření ] , [ Účetní doklad k RO ]

17.06.2021

Schválený závěrečný účet Obce Tršice za rok 2020

28.05.2021

Vnitřní účetní doklad k Rozpočtovému opatření 2/2021

07.05.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

06.05.2021