PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiRozpočet

Plnění rozpočtu 2021

Údaje v grafu jsou pouze informativního charakteru.


MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému.


Vložený obrázek

Monitor obecních rozpočtů na portálu MF ČR - Obec Tršice


MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.DokumentVyvěšeno

Rozpočtové opatření č. 4/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

15.07.2021

Vnitřní účetní doklad k Rozpočtovému opatření 2/2021

15.07.2021

Rozpočtové opatření č.3/2021

Schválené rozpočtové opatření ] , [ Účetní doklad k RO ]

17.06.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

06.05.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

17.03.2021

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tršice za rok 2020

[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ]

11.03.2021

Návrh závěrečného účtu obce Tršice za rok 2020

[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ], [ Inventarizační zpráva ]

11.03.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2020 a Vnitřní účetní doklad k RO

28.01.2021

Schválený [ Rozpočet obce Tršice na rok 2021 ] , [ Detailní rozpis rozpočtu 2021 ] a [ Rozpočtový výhled na 2022-2024 ]

08.12.2020

Rozpočtové opatření č.4/2020

[ Návrh rozpočtového opatření ] , [ Účetní doklad k RO ]

08.12.2020

Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2021

13.11.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020 a Vnitřní účetní doklad k RO

10.09.2020

Schválený závěrečný účet obce Tršice za rok 2019

26.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 a Vnitřní účetní doklad k RO

25.06.2020

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tršice za rok 2019

[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ]

25.03.2020

Závěrečný účet obce Tršice za rok 2019

[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ] , [ Inventarizační zpráva ]

25.03.2020

Rozpočtové opatření č.1/2020

[ Návrh rozpočtového opatření] , [ Účetní doklad k RO ]

26.02.2020

Schválený rozpočet obce Tršice 2020

[ Rozpočet ] , [ Detailni rozpis rozpočtu 2020 ]

09.01.2020

Rozpočtové opatření č.4/2019

[ Rozpočtové opatření č.4 ] , [ Účetní doklad k RO č.4 ]

06.01.2020

Rozpočtové opatření č.3/2019

[ Rozpočtové opatření č.3 ] , [ Účetní doklad k RO č.3 ]

29.11.2019