PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Formuláře - pro Stavební úřad Tršice

 1. Oznámení záměru = územní souhlas - [ DOC ]
 2. Společné oznámení záměru - [ DOC ]
 3. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby = územní souhlas a ohláška - [ DOC ]
 4. Žádost o vydání společného povolení = územní rozhodnutí a stavební povolení - [ DOC ]
 5. Žádost o vydání rozhodnutí o-dělení nebo scelování pozemků - [ DOC ]
 6. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - [ DOC ]
 7. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na uzemí - [ DOC ]
 8. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - změna půdy, nová lesní školka,… - [ DOC ]
 9. Žádost o povolení výjimky umístění stavby - [ DOC ]
 10. Žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků - [ DOC ]
 11. Rozsah příloh/dokumentace k vydání územního souhlasu, ohlášce nebo územ. rozhodnutí, staveb. povolení - [ DOC ]
 12. Ohlášení stavby - [ DOC ]
 13. Žádost o souhlas podle § 15 SZ (studny, ČOV, pozemní komunikace, atd.) - [ DOC ]
 14. Oznámení změny užívání stavby - [ DOC ]
 15. Žádost o stavební povolení - [ DOC ]
 16. Žádost o dodatečné povolení stavby - [ DOC ]
 17. Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, stavební povolení - [ DOC ]
 18. Žádost o o vydání kolaudačního souhlasu – (školní zařízení, zdravotní zařízení, infrastruktura, …) - [ DOC ]
 19. Ohlášení odstranění stavby – lze použít i jako žádost o vydání rozhodnutí k odstranění stavby - [ DOC ]
 20. Plná moc - [ DOC ]
 21. Sdělení o odstranění stavby - [ DOC ]Kontrolní prohlídka – dokončené stavby (nahrazuje kolaudaci)

 1. Ohlášení dokončení stavby s žádostí - [ DOC ]
 2. Ohlášení dokončení stavby s žádostí - [ PDF ]
 3. Prohlášení stavebníka o dokončení stavby - [ DOC ]
 4. Žádost o přidělení č.p./č.ev. - [ PDF ]
 5. Podklady pro RÚIAN - [ PDF]
 6. Podklady pro RÚIAN - [ XLS ]
 7. Plná moc - [ DOC ]