PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiHlášení obecního rozhlasu ze dne 14.10.2020

  1. Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce Tršice byl v obci vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity-stav pohotovosti. Vlivem dlouhotrvajících dešťů a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící v záplavovém území, aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní. Žádáme občany, aby započali zabezpečovací práce na svých nemovitostech, vyvezli dopravní prostředky ze suterénních garáží na místa mimo záplavovou oblast, přemístili cennější předměty ze suterénů a přízemí do výše položených míst. Vyzýváme občany, aby jednali uváženě, nepodléhali panice a nešířili nepravdivé informace.

Archiv hlášení