PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiÚřední deska

Zobrazit
Aktivní
Vše
DokumentVyvěšenoSejmuto

Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení územního řízení na stavbu "Tršice, západní část, obnova vedení veřejného osvětlení", Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/556/2021-Ka 

12.05.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Šumný, nar. 1987, Č.j. ObÚ/Trš/21/kub

12.05.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Šumný, nar. 1987, Č.j. ObÚ/Trš/21/ku

12.05.2021

Pozvání na 13. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, které se koná dne 17.5.2021 v 18:00 hodin v sále Radnice v Tršicích

10.05.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

06.05.2021

Přerušení dodávky elektřiny 14.5.2021 v Tršicích

26.04.2021

FÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2021, Č.j.: 63443/21/3100-11460-803122

23.04.2021

Informace ke "SČÍTÁNÍ 2021"

[ Průvodní dopis ] , [ Informace ] , [ Leták ]

14.04.2021

Informace o kybernetickém útoku na datové sítě statutárního města Olomouce

14.04.2021

Shrnutí usnesení vlády ze dne 26.3.2021

31.03.2021

Částka Sbírky zákonů č. 57/2021 obsahující prodloužení nouzového stavu a prodloužení platnosti krizových usnesení vlády přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19

29.03.2021

Shrnutí usnesení Vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3.2021 a 19.3.2021

22.03.2021

Částka Sbírky zákonů č.51/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády

19.03.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 a Vnitřní účetní doklad k RO

17.03.2021

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tršice za rok 2020

[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ]

11.03.2021

Návrh závěrečného účtu obce Tršice za rok 2020

[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ], [ Inventarizační zpráva ]

11.03.2021

Usnesení vlády - Sbírka zákonů 2021

[ Částka 38 ] , [ Částka 39 ] , [ Částka 40 ] , [ Částka 41 ] , [ Částka 42 ]

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

03.03.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, Č. j.: MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN

03.03.2021


Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.


Archiv zveřejněných dokumentů:

http://old.trsice.cz/urednideska/urednideska.html